RMO306/2016
ID intern unic:  366670
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 306
din  16.09.2016
R E C T I F I C A R E
Publicat : 16.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 16.09.2016
    La articolul II punctul 1 din Legea nr. 118 din 2 iunie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 247-255, art.521:
    1. În loc de textul:
    «e) în cazul persoanelor cu tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale), aflate la întreţinere în instituţii psihoneurologice, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei respective.
     (14) În cazul în care se solicită buletinul de identitate ce conţine mijloacele semnăturii electronice şi certificatele cheilor publice nu se admite depunerea cererii prin reprezentant.”
    articolul se completează cu alineatele (15)–(19) cu următorul cuprins:»
    se va citi textul:
    «e) în cazul persoanelor cu tulburări psihice (boli mintale sau deficienţe mintale), aflate la întreţinere în instituţii psihoneurologice, actul de identitate se eliberează în urma demersului instituţiei respective.”
    articolul se completează cu alineatele (14)–(19) cu următorul cuprins:
    „(14) În cazul în care se solicită buletinul de identitate ce conţine mijloacele semnăturii electronice şi certificatele cheilor publice nu se admite depunerea cererii prin reprezentant.», iar ghilimele din fața alineatului (15) se omit.
    2. În loc de textul «(17) Pentru a pune în executare măsurile prevăzute la alin.(15)» se va citi textul «(17) Pentru a pune în executare măsurile prevăzute la alin.(16)».