OIFPSC886/2016
ID intern unic:  366917
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 886
din  23.09.2016
cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat nr. 521 din 23 iunie 2015
Publicat : 30.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 338-341     art Nr : 1617     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997,
ORDON:
    1. Anexa nr.1 la Ordinul IFPS nr. 521 din 23 iunie 2015 privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informației pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților (Monitorul Oficial al  Republicii Moldova nr. 166-176/1177 din 03.07.2015) se modifică și se expune în redacție nouă conform Anexei la prezentul ordin.
    2. Direcția generală metodologia impozitelor şi taxelor al IFPS va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

    ŞEFUL ADJUNCT
    AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                        Iuri LICHII

    Nr. 886. Chişinău, 23 septembrie 2016.


    anexa nr.1