LPC236/2016
ID intern unic:  366950
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 236
din  03.10.2016
pentru modificarea și completarea Legii bugetului
de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016
Publicat : 04.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 343-346     art Nr : 715
    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art.1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Articol unic. – Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.230-231, art.486) se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), cifrele „31378944,8” și „35561744,8” se substituie cu cifrele „29313072,0” și, respectiv, cu „33495872,0”.
    2. Articolul 2:
    punctul 1):
    la litera a), cifrele „900000,0” și „387600,0” se substituie cu cifrele „700000,0” și, respectiv, „380800,0”;
    la litera b), cifrele „50790,7” și „22456,9” se substituie cu cifrele „30000,0” și, respectiv, „8666,2”;
    la punctul 2), cifrele „199200,0” se substituie cu cifrele „149200,0”;
    punctul 3):
    litera a) se exclude;
    la litera b), cifrele „2000,0” se substituie cu cifrele „1200,0”;
    la litera c), cifrele „172680,0” se substituie cu cifrele „10000,0”;
    la punctul 4), cifrele „311288,8” se substituie cu cifrele „319581,1”;
    punctul 6):
    la litera a), cifrele „422,1” se substituie cu cifrele „272,1”;
    la litera b), cifrele „579,4” și „607,2” se substituie cu cifrele „879,4” și, respectiv, cu „1014,0”;
    la litera c), cifrele „500,0” se substituie cu cifrele „200,0”;
    la punctul 10), cifrele „1526522,0” se substituie cu cifrele „1445337,8”.
    3. Articolul 3:
    litera a):
    la liniuţa întîi, cifrele „4738196,9” se substituie cu cifrele „4822974,8”;
    la liniuţa a doua, cifrele „2571929,6”, „2419923,5” și „62033,7” se substituie cu cifrele „2512712,3”, „2369923,5” și, respectiv, „52816,4”;
    la liniuţa a treia, cifrele „7889150,3” și „84682,2” se substituie cu cifrele „7769883,3” și, respectiv, „86611,4”;
    la litera b), cifrele „180000,0” se substituie cu cifrele „39239,1”;
    la litera c), cifrele „88193,7” și „15000,0” se substituie cu cifrele „56593,7” și, respectiv, „10000,0”.
    4. La articolul 5, cifrele „56,8” se substituie cu cifrele „31,39”.
    5. La articolul 7, cifrele „21009,1”, „35103,9” și „1609,5” se substituie cu cifrele „21762,1”, „32422,5” și, respectiv, „1581,6”.
    6. Articolul 12:
    se completează cu alineatul (2)1 cu următorul cuprins:
    „(2)1 Comisioanele pentru serviciile de recepționare a cererilor pentru indexare și distribuire a sumelor indexate conform Legii nr. 1530-XV din 12 decembrie 2002 privind indexarea depunerilor bănești ale cetățenilor în Banca de Economii, prestate prin intermediul Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, se stabilesc la încheierea contractului între Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” și Ministerul Finanțelor, la valoarea maximă de 10 lei pentru cererea recepționată și la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.”;
    la alineatul (3), după sintagma „la alin. (2)” se introduce sintagma „și (2)1”.
    7. La articolul 16 litera f), cuvintele „în baza deciziilor coordonate de autoritățile publice locale respective” se exclud.
    8. Din anexa nr. 6  se exclud următoarele poziții:
    „65. Agenţia Naţională Transport Auto”;
    „70. Î.S. „Drumuri Basarabeasca”, oraşul Basarabeasca
    71. Î.S. „Drumuri Dubăsari”, oraşul Dubăsari
    72. Î.S. „Drumuri Sănătăuca”, satul Sănătăuca, raionul Camenca
    73. S.A. „Drumuri Anenii Noi”, satul Bulboaca, raionul Anenii Noi”;
    „76. S.A. „Drumuri Cantemir”, oraşul Cantemir
    77. S.A. „Drumuri Căinari”, oraşul Căinari
    78. S.A. „Drumuri Călăraşi”, oraşul Călăraşi”;
    „80. S.A. „Drumuri Chişinău”, municipiul Chişinău”;
    „83. S.A. „Drumuri Donduşeni”, oraşul Donduşeni
    84. S.A. „Drumuri Drochia”, oraşul Drochia”;
    „86. S.A. „Drumuri Făleşti”, oraşul Făleşti
    87. S.A. „Drumuri Floreşti”, oraşul Floreşti
    88. S.A. „Drumuri Glodeni”, oraşul Glodeni
    89. S.A. „Drumuri Hînceşti”, oraşul Hînceşti”;
    „91. S.A. „Drumuri Leova”, oraşul Leova
    92. S.A. „Drumuri Nisporeni”, oraşul Nisporeni
    93. S.A. „Drumuri Ocniţa”, oraşul Ocniţa”;
    „95. S.A. „Drumuri Rezina”, oraşul Rezina”;
    „97. S.A. „Drumuri Sîngerei”, oraşul Sîngerei”;
    „100. S.A. „Drumuri Şoldăneşti”, oraşul Şoldăneşti
    101. S.A. „Drumuri Ştefan-Vodă”, oraşul Ştefan-Vodă
    102. S.A. „Drumuri Taraclia”, oraşul Taraclia
    103. S.A. „Drumuri Teleneşti”, oraşul Teleneşti
    104. S.A. „Dru+muri Ungheni”, oraşul Ungheni”.
    9. Anexele nr.1-5 se substituie cu anexele nr. 1-5 la prezenta lege.

    VICEPREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Vladimir VITIUC

    Nr. 236. Chişinău, 3 octombrie 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5