DPO2364/2016
ID intern unic:  366963
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2364
din  04.10.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Excelenței Sale domnului Aleksandr LUKAȘENKO
Publicat : 07.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 347-352     art Nr : 725
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi  al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii  Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se conferă Excelenței Sale domnului Aleksandr LUKAȘENKO, Președintele Republicii Belarus, „Ordinul Republicii”, în semn de profundă gratitudine pentru merite deosebite în dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de prietenie, bună înțelegere şi colaborare pe diferite dimensiuni dintre Republica Belarus și Republica Moldova și pentru contribuție substanțială la acordarea unui sprijin important țării noastre în situații economice dificile.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2364-VII. Chişinău, 4 octombrie 2016.