DPO2366/2016
ID intern unic:  367131
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2366
din  06.10.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Vladimir BRAGA
Publicat : 21.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 361-367     art Nr : 736
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, merite deosebite în dezvoltarea ramurii vitivinicole și contribuţie substanțială la promovarea transformărilor social-economice, domnului Vladimir BRAGA, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVI-a, i se conferă  „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2366-VII. Chişinău, 6 octombrie 2016.