HGM1233/2016
ID intern unic:  367537
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1233
din  09.11.2016
privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar
pe economie, prognozat pentru anul 2017
Publicat : 11.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 388-398     art Nr : 1328
    MODIFICAT
   
HG572 din 19.07.17, MO253-264/21.07.17 art.665


     În conformitate cu prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773), cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    [Clauza de emitere modificată prin HG572 din 19.07.17, MO253-264/21.07.17 art.665]
    Se aprobă cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, în mărime de 5600 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislație.
    [Partea dispozitivă modificată prin HG572 din 19.07.17, MO253-264/21.07.17 art.665]

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Octavian Calmîc
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                    Stela Grigoraş

    Nr. 1233. Chișinău, 9 noiembrie 2016.