DPO2462/2016
ID intern unic:  367776
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2462
din  23.11.2016
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Gheorghe CIMPOIEȘ
Publicat : 29.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 415     art Nr : 846
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru complexul agroindustrial și activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Gheorghe CIMPOIEȘ, rector al Universității Agrare de Stat din Moldova, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2462-VII. Chişinău, 23 noiembrie 2016.