DPO2474/2016
ID intern unic:  367791
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2474
din  28.11.2016
privind înregistrarea stemei şi drapelului
satului Condrița, municipiul Chișinău
Publicat : 02.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 416-422     art Nr : 858
    În temeiul art.88 lit.j) din Constituția Republicii Moldova şi al art.5 alin.(3) din Legea cu privire la simbolurile publice,
    Președintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se dispune înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a stemei şi drapelului satului Condrița, municipiul Chișinău, aprobate prin Decizia Consiliului Sătesc Condrița nr.2/1 din 15 iunie 2016  (anexele  nr.1  şi  nr.2).

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2474-VII. Chişinău, 28 noiembrie 2016.


Anexa nr. 1
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2474-VII din 28 noiembrie 2016

Stema satului Condrița, municipiul Chișinău
Blazonare
    În cîmp verde, o cruce tronsonată de argint, cantonată în primul canton de o cruce recruciată, într-al doilea de trei albine, iar într-al treilea şi într-al patrulea de cîte un butoi văzut dinspre fund, toate de aur. Scutul timbrat de o coroană sătească de aur.

Imagine


Anexa nr. 2
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr. 2474-VII din 28 noiembrie 2016

Drapelul satului Condrița, municipiul Chișinău
Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză pătrată verde, purtînd o cruce scurtă tronsonată albă, cantonată în primul canton de o cruce recruciată, într-al doilea de trei albine, iar într-al treilea şi într-al patrulea de cîte un butoi văzut dinspre fund, toate galbene.

Imagine