DPO2497/2016
ID intern unic:  367945
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 2497
din  08.12.2016
privind înregistrarea unor simboluri teritoriale
ale comunei Parcova, raionul Edineț
Publicat : 16.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 441-451     art Nr : 891
    În temeiul art. 88 lit. j) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 5 alin. (3) din Legea cu privire la simbolurile publice,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se dispune înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a următoarelor simboluri teritoriale ale comunei Parcova, raionul Edineț, aprobate prin Decizia Consiliului Comunei Parcova nr.12/01 din 23 noiembrie  2016:
    a) stema şi drapelul comunei Parcova (anexele nr.1 şi nr.2);
    b) stema şi drapelul satului Parcova, comuna Parcova (anexele nr.3 şi  nr.4);
    c)  stema şi drapelul satului Fîntîna Albă, comuna Parcova (anexele nr.5 şi  nr.6).

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 2497-VII. Chişinău, 8 decembrie 2016.

Anexa nr. 1
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.2497-VII din 8 decembrie 2016

Stema comunei Parcova, raionul Edineț

Blazonare
    În cîmp roșu, o fîntînă cu cumpănă, cu ciutura scoasă deasupra colacului de piatră, totul de aur. Bordură de argint, încărcată cu o cunună închisă de laur (Ilex aquifolium), verde, cu fructe roșii. Scutul timbrat de o coroană comunală de cîmpie.

Imagine


Anexa nr. 2
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.2497-VII din 8 decembrie 2016

Drapelul comunei Parcova, raionul Edineț

Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză pătrată, scartelată roșu-alb-alb-verde și purtînd în ghindantul superior trei clopoței galbeni, legați împreună în furcă cu o panglică albastră, iar în batantul inferior o fîntînă heraldică.

Imagine


Anexa nr. 3
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.2497-VII din 8 decembrie 2016

Stema satului Parcova, comuna Parcova, raionul Edineț

Blazonare
    În cîmp roșu, trei clopoței de aur, legați împreună în furcă cu o panglică albastră și asuprind o fîntînă heraldică. Bordură de argint, încărcată cu o cunună închisă de laur (Ilex aquifolium), verde, cu fructe roșii. Scutul timbrat de o coroană sătească de aur.

Imagine


Anexa nr. 4
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.2497-VII din 8 decembrie 2016

Drapelul satului Parcova, comuna Parcova, raionul Edineț

Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză pătrată roșie, cu bordură (1/8 h) albă, purtînd în mijloc trei clopoței galbeni, legați împreună în furcă cu o panglică albastră.

Imagine


Anexa nr. 5
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.2497-VII din 8 decembrie 2016

Stema satului Fîntîna Albă, comuna Parcova, raionul Edineț

Blazonare
    În cîmp verde, o fîntînă cu cumpănă, cu ciutura scoasă deasupra colacului de piatră, totul de argint și așezat pe talpa scutului. În talpa scutului, în cîmp de argint, trei curechi dezrădăcinați, verzi. Scutul timbrat de o coroană sătească de argint.

Imagine


Anexa nr. 6
la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova
nr.2497-VII din 8 decembrie 2016

Drapelul satului Fîntîna Albă, comuna Parcova, raionul Edineț

Descriere
    Drapelul reprezintă o pînză pătrată verde, cu o talpă (1/3 h) albă, și purtînd în cîmpul verde o fîntînă cu cumpănă, cu ciutura scoasă deasupra colacului de piatră, totul alb și așezat pe talpă, iar în talpa albă, trei curechi dezrădăcinați, așezați în fascie, verzi.

Imagine