LPC267/2016
ID intern unic:  368064
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 267
din  09.12.2016
pentru completarea Legii finanţelor publice
şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181
din 25 iulie 2014
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 920
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 223–230, art. 519), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 44 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Se interzice utilizarea mijloacelor băneşti din conturile proiectelor finanţate din surse externe, acordate conform destinaţiei prevăzute în acordurile de finanțare, în alte scopuri decît cele prevăzute de acordurile respective.”
    2. Articolul 62 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Se interzice împrumutul mijloacelor financiare, acordate cu destinaţie conform acordurilor de finanțare, din resursele aferente proiectelor finanţate din surse externe.”

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                         Andrian CANDU

    Nr. 267. Chișinău, 9 decembrie 2016.