LPC303/2016
ID intern unic:  368333
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 303
din  22.12.2016
pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 138 din 15 iunie 2012
privind sănătatea reproducerii
Publicat : 06.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 2-8     art Nr : 7     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 20 din Legea nr. 138 din 15 iunie 2012 privind sănătatea reproducerii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 205–207, art. 673), alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Cuplurile în care ambii parteneri sînt asiguraţi medical şi corespund criteriilor medicale stabilite de Ministerul Sănătăţii vor beneficia de o fertilizare in vitro în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală în limitele mijloacelor financiare disponibile, conform actelor normative aprobate de Guvern.”
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 303. Chișinău, 22 decembrie 2016.