HGC1350/2016
ID intern unic:  368497
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1350
din  15.12.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 1451
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

     PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

     Contrasemnează:
     Ministrul educaţiei                                                     Corina Fusu
     Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu

     Nr. 1350. Chişinău, 15 decembrie 2016.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1350
din 15 decembrie 2016

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 373 din 12 aprilie 2006 „Cu privire la reorganizarea Centrului Noilor Tehnologii Informaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 59-62, art. 411), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 2, sintagma „ , conform Regulamentului Ministerului Educaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1033 din 4 octombrie 2005” se exclude;
    punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Ministerul Educaţiei va utiliza resurse disponibile bugetare (generale şi colectate) ale Centrului Noilor Tehnologii Informaţionale pentru instituirea şi activitatea Centrului Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie în conformitate cu prevederile legislaţiei privind finanţele publice şi responsabilităţile bugetar-fiscale.
    Veniturile colectate de Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie se formează din resursele financiare acumulate ca urmare a prestării serviciilor de personalizare a actelor de studii, care includ tiparul personalizat şi gestionarea bazelor de date ale actelor de studii. Nomenclatorul actelor de studii şi costul acestora se aprobă anual de către Ministerul Educaţiei, conform costului stabilit în baza cheltuielilor reale. Personalizarea se va efectua pentru duplicatele actelor de studii eliberate absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt secundar (ciclurile I şi II) şi pentru actele de studii/duplicatele absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic secundar, profesional tehnic postsecundar, profesional tehnic postsecundar nonterţiar, superior, ciclurile I, II şi III; pentru adulţi, precum şi pentru certificatele de grade didactice şi manageriale.”
    2. Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 872 din 21 decembrie 2015 „Cu privire la lucrările şi serviciile contra plată, mărimea tarifelor la servicii, modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către autorităţile/instituţiile subordonate Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.347-360, art.976) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în anexa nr. 1 punctul 2 coloana a patra, sintagma „coordonat cu Ministerul Educaţiei” se substituie cu sintagma „aprobat de Consiliul pentru dezvoltare strategică instituţională”;
    2) anexa nr. 2:
    subpunctul 1.1. va avea următorul cuprins:

1.1.
Centre de excelenţă
 

Centrul de excelenţă în servicii şi prelucrarea alimentelor

 
1013001
Barman
1 persoană
5000
 
721004
Brutar
1 persoană
5200
 
1013004
Chelner
1 persoană
5000
 
1013002
Bucătar
1 persoană
5400
 
721008
Cofetar
1 persoană
5200
 
416002
Controlor-casier
1 persoană
5000
 
72120
Tehnologia alimentaţiei publice
1 persoană
6500
 
41630
Merceologie
1 persoană
6300
 
41620
Comerţ
1 persoană
6300
 

Centrul de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale

 
61110
Calculatoare
1 persoană
6500
 
61210
Administrarea aplicaţiilor WEB
1 persoană
7000
 
61220
Administrarea bazelor de date
1 persoană
7000
 
61310
Programare şi analiza produselor de program
1 persoană
7000
 
61230
Reţele de calculatoare
1 persoană
7000
 
 41510
Servicii administrative şi de secretariat
1 persoană
7000
 
2902
Turism
1 persoană
7000
 
 41110
Contabilitate
1 persoană
7000
 
1805
Finanţe
1 persoană
7000
 
714019
Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor
1 persoană
4200
 
Centrul de excelenţă în construcţii
 
73270
Tehnologia materialelor şi articolelor de construcţie
1 persoană
6800
 
 72220
Tehnologia prelucrării lemnului
1 persoană
7000
 
 73230
Construcţia şi exploatarea drumurilor
1 persoană
7100
 
 73120
Cadastru şi organizarea teritoriului
1 persoană
7200
 
 73220
Construcţia şi exploatarea clădirilor şi edificiilor
1 persoană
7500
 
 73260
Sisteme de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie
1 persoană
7500
 
 73250
Evaluarea imobilului
1 persoană
7500
 
 21210
Design interior
1 persoană
7900
 
73110
Arhitectura
1 persoană
8000
 
713017-713018
 

Instalator instalaţii de încălzire şi echipamente solare − Instalator instalaţii, aparte şi echipamente de ventilare şi climatizare

1 persoană
4700
 
Centrul de excelenţă în industria uşoară
 
1012003
Frizer
1 persoană
6500
 
1012002
Cosmetician
1 persoană
6500
 
723011
Cusător ( industria uşoară)
1 persoană
3200
 
723010
Croitor confecţioner îmbrăcăminte la comandă
1 persoană
4950
 
 
72330
Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături
 
1 persoană
6500
 
72340
Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori
1 persoană
6500
 
72320
Modelarea şi tehnologia confecţiilor din tricot
1 persoană
6500
 
Centrul de excelenţă în transporturi
 
2003
Maşini şi instalaţii pentru construcţii
1 persoană
8500
 
 104110
Traficul auto
1 persoană
8500
 
71660

Exploatarea tehnică a transportului auto

1 persoană
8500
 
71620
Diagnosticarea tehnică a transportului auto
1 persoană
8500
 
71630
Echipament electric şi electronic auto
1 persoană
8500
 
71650

Exploatarea tehnică a maşinilor şi utilajului pentru construcţii, mentenanţa drumurilor auto

1 persoană
8500
 
716006
Mecanic auto
1 persoană
3600
 
Centrul de excelenţă în economie şi finanţe
 
41110
Contabilitate
1 persoană
7200
 
41120
Impozite şi percepere fiscală
1 persoană
7200
 
41210
Finanţe şi asigurări
1 persoană
7200
 
41220
Finanţe şi bănci
1 persoană
7200
 
41310
Planificarea şi administrarea afacerilor
1 persoană
7200
 
61210
Administrarea aplicaţiilor WEB
1 persoană
7200
 
61310
Programare şi analiza produselor de program
1 persoană
7200
 
Centrul de excelenţă în energetică şi electronică
 
 71410
Aparate radioelectronice de uz casnic
1 persoană
7000
 
 71510
Maşini, instalaţii frigorifice şi sisteme de climatizare
1 persoană
7000
 
71460
Mecatronica
1 persoană
7500
 
 71490
Teleradio comunicaţii
1 persoană
7500
 
71440
Electronică
1 persoană
7000
 
61110
Calculatoare
1 persoană
7500
 
61230
Reţele de calculatoare
1 persoană
7500
 
71310
Electroenergetică
1 persoană
7000
 
71320
Electromecanică
1 persoană
7000
 
 71570
Metrologie şi certificarea conformităţii
1 persoană
7500
 
71430
Comunicaţii poştale
1 persoană
7000
 
71480
Tehnologii şi reţele de telecomunicaţii
1 persoană
7500
 
71420
Automatizarea proceselor tehnologice
1 persoană
7000”;
 

    subpunctul 1.2. se completează în final cu următoarele compartimente:

 
 

Şcoala Profesională din or. Hînceşti

 
715005
715021
Electrogazosudor-montator
Tăietor cu gaze
1 persoană
4900
 
732036
Tencuitor
1 persoană
4200
 
732039
Zugrav
1 persoană
4200
 
732031
Placator cu plăci
1 persoană
4200
 
723012
Cusătoreasă (industria confecţiilor)
1 persoană
4200
 
416004
Vînzător produse alimentare
1 persoană
4200
 
721004
Brutar
1 persoană
4500
 
1013004
Chelner (ospătar)
1 persoană
4500
 
1013002
Bucătar
1 persoană
4900
 
Şcoala Profesională din mun. Comrat,
unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
 
7160006
Mecanic auto
1 persoană
4300
 
713007
Electromontor la repararea şi întreţinerea utilajelor electrice
1 persoană
4200
 
732009
Electrician montator reţele de iluminat
1 persoană
4200
 
732019
Lăcătuş-electrician în construcţii
1 persoană
4200
 
732031
Placator cu plăci
1 persoană
4100
 
Şcoala Profesională din or. Ceadîr-Lunga,
unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
 
1013002
Bucătar
1 persoană
4200
 
721008
Cofetar
1 persoană
4800”;
 

    subpunctul 1.3. va avea următorul cuprins:

„1.3.

Învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar

Colegiul „Alexei Mateevici” din mun. Chişinău
 
11210
Pedagogie preşcolară
1 persoană
5000
 
92310
 Asistenţă socială
1 persoană
5000
 
101410

Sport şi pregătire fizică

1 persoană
5000
 
1404
Instruire muzicală
1 persoană
5000
Colegiul „Vasile Lupu” din or. Orhei
 
 11210
Pedagogie preşcolară
1 persoană
5000
 
1203
Pedagogia învăţămîntului primar
1 persoană
5000
 
101410

Sport şi pregătire fizică

1 persoană
5000
 
92310
Asistenţă socială
1 persoană
5000

Colegiul „Gheorghe Asachi” din or. Lipcani

 
92310
Asistenţă socială
1 persoană
4200
 
41510
Servicii administrative şi de secretariat
1 persoană
4200
 
72220

Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături

1 persoană
4200
 
72330
Tehnologia prelucrării lemnului
1 persoană
4200
Colegiul „Mihai Eminescu” din or. Soroca
 
 11210
Pedagogie preşcolară
1 persoană
5200
 
92310
Asistenţă socială
1 persoană
5200
 
 41510

Servicii administrative şi de secretariat

1 persoană
5200
 
21540
Interpretare instrumentală
1 persoană
5200
 
21520 
Coregrafie
1 persoană
5200
 
101510
Turism
1 persoană
5200
Colegiul „Mihai Ciachir” din or. Comrat
 
1203
Pedagogia învăţămîntului primar
1 persoană
3400
 
1202
Pedagogie preşcolară
1 persoană
3900
 
 92310
Asistenţă socială
1 persoană
4500
 
41510

Servicii administrative şi de secretariat

1 persoană
4800
 
101510 2902
Turism
1 persoană
4900
 
21510
Canto
1 persoană
5300
 
21540

Interpretare instrumentală

1 persoană
5800
Colegiul „Iulia Haşdeu” din .Cahul
 
1202
Pedagogie preşcolară
1 persoană
4950
 
1203
Pedagogia învăţămîntului primar
1 persoană
4950
 
92310
Asistenţă socială
1 persoană
5950
 
21520
Coregrafie
1 persoană
5950
 
1604
Instruire în artele plastice
1 persoană
5950
 
21540
Interpretare instrumentală
1 persoană
5950
 
21320
Pictură
1 persoană
5950
 
52110
Ecologie şi protecţia mediului
1 persoană
5950
 
41110
Contabilitate
1 persoană
5950
 
61210
Administrarea aplicaţiilor WEB
1 persoană
5950
 
61230
Reţele de calculatoare
1 persoană
5950
 
61310
Programare şi analiza produselor de program
1 persoană
5950
Colegiul Tehnic Feroviar din mun. Bălţi
 
104120
Traficul feroviar de mărfuri şi pasageri
1 persoană
5300
 
71470
Sisteme automatizate în transportul feroviar
1 persoană
5300
 
71640
Exploatarea tehnică a locomotivelor şi vagoanelor
1 persoană
5300
 
104110
Traficul auto
1 persoană
5100
 
61220
Administrarea bazelor de date
1 persoană
5700
 
61210
Administrarea aplicaţiilor WEB
1 persoană
5700
Colegiul de Industrie Uşoară din mun. Bălţi
 
72310
Filatură şi ţesături
1 persoană
4000
 
72320
Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot
1 persoană
4000
 
71530
Maşini şi aparate în industria uşoară
1 persoană
4000
 
72330

Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături

1 persoană
4200
 
101210
Frizerie şi cosmetică
1 persoană
4500
 
102210
Securitatea şi sănătatea în muncă
 
4500
Colegiul Politehnic din mun. Bălţi
 
71580
Tehnologia construcţiilor de maşini
1 persoană
3900
 
71320
Electromecanică
1 persoană
4900
 
71410
Aparate radioelectronice de uz casnic
1 persoană
4900
 
71570

Metrologie şi certificarea conformităţii

1 persoană
5900
 
61110
Calculatoare
1 persoană
5900
 
71420
Automatizarea proceselor tehnologice
1 persoană
5900
 
61230
Reţele de calculatoare
1 persoană
5900
 
71460
Mecatronică
1 persoană
5900
Colegiul Tehnologic din mun. Chişinău
 
72340
Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi din înlocuitori
 
1 persoană
5500
 
71340
Maşini şi aparate electrice de uz casnic
1 persoană
6000
 
72330

Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături

1 persoană
6500
 
72320
Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot
1 persoană
6500
 
1893
Design vestimentar
1 persoană
6500
Colegiul de Ecologie din mun.Chişinău
 
52110
Ecologie şi protecţia mediului
1 persoană
6500
 
53210
Meteorologie
1 persoană
6500
 
53310
Geodezie, topografie, cartografie
1 persoană
6500
 
72210
Gospodărirea şi protecţia apelor
1 persoană
6500
 
82110 
Silvicultură
1 persoană
6500
 
82210
Amenajarea parcurilor şi grădinilor publice
1 persoană
6500
 
83110
Piscicultură şi acvacultură
1 persoană
6500
 
103220
Servicii antiincendiare
1 persoană
6500
 
101510
Turism
1 persoană
6500
Colegiul de Construcţii din or.Hînceşti
 
2305
Tehnologia prelucrării lemnului
1 persoană
4700
 
73220
Construcţia şi exploatarea clădirilor şi edificiilor
1 persoană
4700
 
73260
Sisteme de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie
1 persoană
4700
 
73120
Cadastru şi organizarea teritoriului
1 persoană
5000
 
73250
Evaluarea imobilului
1 persoană
5000
 
1806
Contabilitate
1 persoană
5400”
 

    punctul 2 va avea următorul cuprins:

 
„2.

Pregătirea, perfecţionarea, recalificarea şi formarea profesională continuă a cadrelor, instruirea la cursuri de scurtă durată în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

 
 
2.1.

Organizarea cursurilor pentru formarea profesională continuă a şomerilor în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, care au contracte încheiate cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă

1 persoană
Conform preţului contractual
2.2.

Recalificarea profesională a cadrelor didactice din sistemul de pregătire a conducătorilor de autovehicule

1 persoană
Preţ contractual, dar nu mai mic decît costul real
 
2.3.

Calificarea profesională suplimentară la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

1 persoană
Preţ contractual, dar nu mai mic decît costul real
2.4

Instruirea personalului în domeniul transportului rutier în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic

1 persoană
Preţ contractual, dar nu mai mic decît costul real
2.5

Perfecţionarea şi formarea profesională continuă a cadrelor didactice în centrele de excelenţă şi Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie

1 persoană
Preţ contractual, dar nu mai mic decît costul real”;
 

    la punctul 12, sintagma „instituţiilor de învăţămînt” se substituie cu sintagma „instituţiilor din subordinea Ministerului Educaţiei”;

    se completează cu punctul 131 cu următorul cuprins:

 
„131.
Servicii generale în educaţie
 
 
 
Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie
 
 
131.1.

Servicii de personalizare a actelor de studii pentru instituţiile de învăţămînt gimnazial, liceal, profesional tehnic, superior şi de formare continuă

 
1 act de studii

Conform costului stabilit în baza cheltuielilor reale”;

 
    se completează cu punctul 141cu următorul cuprins:
 
„141.
Educaţie prin artă
 
 
 
Centrul Naţional de Educaţie prin Artă
 
 
141.1.

Reprezentaţii culturale cu caracter educativ (spectacole, concerte, proiecţie video)

1 persoană
Conform costului stabilit în baza cheltuielilor reale
141.2.

Activităţi desfăşurate în atelierele tehnico-aplicative (pictură, modelare în ceramică, prelucrarea lemnului, confecţionarea obiectelor din lut polimeric, croşetare, brodare, confecţionare măşti, confecţionare costume)

1 persoană
Conform costului stabilit în baza cheltuielilor reale”;
 
    1) anexa nr. 3:

    la punctul 17, după cuvintele „pentru această activitate” se completează cu sintagma „precum şi Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie”;

    punctul 23 se completează cu subpunctul 4) cu următorul cuprins:

    „4) servicii de producere prestate de către instituţiile publice de învăţămînt profesional tehnic.”;
    compartimentul 4 se exclude;
    la punctele 31 şi 32, cuvintele „programe analitice” se substituie cu cuvintele „curriculum, programe analitice”;
    la punctul 62, după cuvintele „se utilizează” se introduce cifra „30%”, după cuvîntul „implicat” se introduce cuvîntul „nemijlocit”, iar după cuvintele „achitate de patroni,” se introduce sintagma „iar 70% pentru”;
    în titlul compartimentului 14 şi punctele 63-65, cuvintele „instituţiilor de învăţămînt” se substituie cu cuvintele „instituţiilor din subordinea Ministerului Educaţiei”;
    după punctul 71 se completează cu un compartiment cu următorul cuprins:
Servicii generale în educaţie
161. Venituri provenite din personalizarea actelor de studii
    711. Venituri provenite din personalizarea actelor de studii se formează din plăţile pentru prestarea serviciilor de personalizare a actelor de studii, achitate de persoanele juridice şi absolvenţii instituţiilor de învăţămînt gimnazial, liceal, profesional tehnic, superior şi de formare continuă.
    712. Costul serviciilor se stabileşte în baza cheltuielilor reale şi altor cheltuieli aferente necesare prestării serviciilor de personalizare a actelor de studii şi se aprobă de către Ministerul Educaţiei.
    713. Veniturile colectate din prestarea serviciilor se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor directe şi aferente activităţii de personalizare a actelor de studii.”;
după punctul 78 se completează cu două compartimente cu următorul cuprins:
„Educaţie prin artă
    171. Veniturile provenite din activităţile de educaţie prin artă
    781. Veniturile provenite din activităţile de educaţie prin artă se formează din veniturile de la comercializarea biletelor pentru reprezentaţiile culturale cu caracter educativ, elevilor, studenţilor şi altor persoane, precum şi din plăţile persoanelor fizice şi juridice pentru prestarea altor servicii de educaţie prin artă.
    782. Costul unui bilet se stabileşte, reieşind din cheltuielile efectuate în procesul prestării serviciilor de pregătire a reprezentaţiilor culturale cu caracter educativ, prin decizia Consiliului de administraţie al Centrului Naţional de Educaţie prin Artă.
    783. Costul celorlalte servicii se stabilesc în baza cheltuielilor reale şi altor cheltuieli aferente necesare prestării serviciilor şi se aprobă de către Consiliul de administraţie al Centrului Naţional de Educaţie prin Artă. Plăţile pot fi unice sau periodice.
Aparatul central al Ministerului Educaţiei
    172. Venituri provenite de la autentificarea, recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii
    784. Veniturile provenite de la autentificarea, recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii se constituie în temeiul art. 140 alin. (1) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014.
    785. Veniturile se formează din cuantumul plăţilor pentru serviciile de autentificare, recunoaştere şi echivalare a actelor de studii.
    786. Veniturile acumulate din plăţile pentru serviciile de autentificare, recunoaştere şi echivalare a actelor de studii se utilizează pentru perfectarea şi editarea certificatelor de autentificare, recunoaştere şi echivalare a actelor de studii, procurarea şi multiplicarea materialelor, achitarea cheltuielilor de deplasare şi alte cheltuieli aferente.
    787. Utilizarea veniturilor se efectuează în conformitate cu devizul de cheltuieli aprobat în modul stabilit, conform actelor normative în vigoare.”