HANREM282/2016
ID intern unic:  368534
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 282
din  11.11.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor
de transport și de distribuție a energiei electrice
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 2146
    MODIFICAT
    HANRE49 din 11.03.19, MO111-118/29.03.19 art.550; în vigoare 29.04.19


    În temeiul art.7 alin. (1) lit. i), art.54 din Legea cu privire la energia electrică nr.107 din 27 mai 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art.413), în scopul reglementării raporturilor juridice dintre operatorul sistemului de transport, operatorii sistemului de distribuție și consumatorii finali cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice prestate, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
   1. Se aprobă Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (se anexează).
   2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.406 din 25 februarie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art.1125), сu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr.836 din 4 august 2011.
   3. Subdiviziunile Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică vor monitoriza respectarea prevederilor Regulamentului aprobat.

    Sergiu CIOBANU,                                                Octavian LUNGU,
        Director                                                                Director

   Iurie ONICA,                                                         Ghenadie PÂRŢU,
       Director                                                                  Director

    Nr. 282/2016. Chişinău, 11 noiembrie 2016.


    regulamentul
    [Regulamentul modificat prin HANRE49 din 11.03.19, MO111-118/29.03.19 art.550; în vigoare 29.04.19]