OSV20/2017
ID intern unic:  368606
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 20
din  20.01.2017
cu privire la aprobarea formularelor actelor necesare inițierii,
derulării și încheierii procedurii de selectare a agentului economic
partener la crearea zonei de control vamal
Publicat : 27.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 24-29     art Nr : 85     Data intrarii in vigoare : 27.01.2017
    Întru executarea prevederilor art.1861-1867 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială) şi conform pct.7, 8 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5/15),
ORDON:
    1. Se aprobă formularele actelor necesare inițierii, derulării și încheierii procedurii de selectare a agentului economic partener la crearea zonei de control vamal:
    1.1. Formularul ”Caiet de sarcini” (Anexa nr.1);
    1.2. Formularul ”Comunicat informativ” (Anexa nr.2);
    1.3. Formularul ”Contract-tip de colaborare privind crearea zonei de control vamal” (Anexa nr.3);
    1.4. Formularul ”Declarația de imparțialitate  și de confidențialitate” (Anexa nr.4);
    1.5. Formularul ”Cerere de participare la concursul de selectare a partenerului la crearea zonei de control vamal” (Anexa nr.5);
    1.6. Formularul ”Recipisă” (Anexa nr.6).
    2. Caietul de sarcini este avizat de Direcția organizarea controlului vamal și facilitarea comerțului din cadrul Aparatului Central al Serviciului Vamal.
    3. Registrul comisiei de selectare este numerotat, cusut și sigilat.
    4. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale și Direcției organizarea controlului vamal și facilitarea comerțului.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTOR ADJUNCT
    AL SERVICIULUI VAMAL                                   Grigore IONIȚOV

    Nr. 20-O. Chişinău, 20 ianuarie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6