HGO57/2017
ID intern unic:  368826
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 57
din  06.02.2017
cu privire la autorizarea de funcționare provizorie
a programelor de studii de licență, master, doctorat
în cadrul instituțiilor de învățămînt superior
Publicat : 10.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 40-49     art Nr : 103
    În temeiul art. 114 alin. (10) din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 24 octombrie 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acordă autorizare de funcționare provizorie programelor de studii superioare de licență (ciclul I) în cadrul instituțiilor de învățămînt superior, conform anexei nr.1.
    2. Se acordă autorizare de funcționare provizorie programelor de studii superioare de master (ciclul II) în cadrul instituțiilor de învățămînt superior, conform anexei nr.2.
    3. Se acordă dreptul de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămînt superior prin autorizarea de funcționare provizorie a școlilor doctorale și a programelor de doctorat (ciclul III), conform anexei nr.3.
    4. Autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii de licență, master, doctorat prevăzute la pct. 1-3 din prezenta hotărîre expiră după prima promoție de absolvenți.
    5. Instituțiile de învățămînt superior vor implementa recomandările menționate în rapoartele de evaluare externă, iar Agenția Națională de Asigurare a Calităţii în Învățămîntul Profesional va monitoriza procesul respectiv.
    6. Ministerul Educației va ține cont, în procesul admiterii, de rezultatele evaluării externe la repartizarea locurilor de studii/granturilor doctorale cu finanțare bugetară.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                Corina Fusu

    Nr. 57. Chişinău, 6 februarie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3