*DCIMCCC26-11/2-22/02/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  368857
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA INTERDEPARTAMENTALĂ PENTRU MAŞINILE DE CASĂ ŞI CONTROL
DECIZIE Nr. 26-11/2-22/02
din  21.12.2015
D E C I Z I E
Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 47
    Examinînd chestiunile de pe ordinea de zi, Comisia decide:
    1. A include în Registrul unic al maşinilor de casă şi control (RUMCC) maşinile de casă şi control cu memorie fiscală (MCC) de următoarele modele:
    a) “PPEU.260-Petrom Moldova” – imprimantă fiscală specializată, staţionară, de sistemă, pasivă, GPRS, SD card; producător – S.C. “GILBARCO ACIS” S.R.L., Romînia; furnizor – Î.C.S. PETROM-MOLDOVA S.A. (IDNO 1002600045798), Chişinău; sfera de aplicare – comerţ, inclusiv comerţ cu amănuntul al produselor petroliere principale şi gazului lichefiat (PPP şi GL), prestări de servicii; codul de  înregistrare – G9;
    b) “DATECS DP-25 SD” – maşină de casă şi control cu memorie fiscală, staţionară, de sistemă, pasivă, GPRS, SD card; producător - “DATECS” Ltd, Sofia, Bulgaria; furnizor – TINA S.R.L. (IDNO 1002600007949), Chişinău; sfera de aplicare – comerţ, prestări de servicii; codul de înregistrare – H1;
    c) “DATECS WP-500 SD” – maşină de casă şi control cu memorie fiscală, staţionară, de sistemă, pasivă, GPRS, SD card; producător - “DATECS” Ltd, Sofia, Bulgaria; furnizor – TINA S.R.L. (IDNO 1002600007949), Chişinău; sfera de aplicare – comerţ, prestări de servicii; codul de înregistrare – H2;
    d) “DATECS DP-150 SD” – maşină de casă şi control cu memorie fiscală, staţionară, de sistemă, pasivă, GPRS, SD card; producător - “DATECS” Ltd, Sofia, Bulgaria; furnizor – TINA S.R.L. (IDNO 1002600007949), Chişinău; sfera de aplicare – comerţ, prestări de servicii; codul de înregistrare – H3;
    e) “DATECS FP-700 SD” – imprimantă - maşină de casă şi control cu memorie fiscală, staţionară, de sistemă, pasivă, GPRS, SD card; producător - “DATECS” Ltd, Sofia, Bulgaria; furnizor – TINA S.R.L. (IDNO 1002600007949), Chişinău; sfera de aplicare – comerţ, prestări de servicii; codul de înregistrare – H4.
    2. A accepta transmiterea de către S.C. MELITAX-GRUP S.R.L. (IDNO 1006600049406), precum şi preluarea de către INFORM EXPERT S.R.L. (IDNO 1011600043318), a drepturilor şi obligaţiilor asupra MCC de model ELITAX TA-100 MOL (maşină de casă şi control cu memorie fiscală, specializată, încorporată în aparatul de taxat (taximetru), codul de înregistrare 88 din 9 ianuarie 2007).
    3. Decizia Comisiei nr. 26-11/2-22/02-2014 din 22 august 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 270-274, art. 1303), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    i) punctul 1 se abrogă;
    ii) la punctul 3, se exclud cuvintele „va coordona şi monitoriza implementarea sistemului specializat “SISTEM TAXI FISCAL STF”;”, iar cuvintele “ce rezultă din pct.1 şi 2” se substituie cu cuvintele „ce rezultă din pct. 2”.
    4. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi plasarea pe pagina web www.fisc.md a Registrului unic al maşinilor de casă şi control, cu modificările şi completările ulterioare, situaţia din 21 decembrie 2015.

    PREȘEDINTELE COMISIEI
    INTERDEPARTAMENTALE
    PENTRU MAȘINILE DE CASĂ ȘI CONTROL,
    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                                                Simion BOTNARI

    Nr. 26-11/2-22/02-2015. Chişinău, 21 decembrie 2015.


    registrul unic