OGO680/2016
ID intern unic:  368938
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
ORDIN Nr. 680
din  21.12.2016
cu privire la aprobarea Acordului-tip
și Contractului-tip privind integrarea serviciilor de aplicare
și verificare a autenticității semnăturii electronice în serviciul
electronic guvernamental integrat de semnătură electronică
(MSign)
Publicat : 17.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 50-59     art Nr : 127
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției al Republicii Moldova
nr.1181 din 30 decembrie 2016
Ministru ___________ Vladimir CEBOTARI

    În scopul executării pct. 7 din Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 2 iunie 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)”,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Acordul-tip privind integrarea serviciilor de aplicare și verificare a autenticității semnăturii electronice în serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign), conform anexei nr.1;
    2) Contractul-tip privind integrarea serviciilor de aplicare și verificare a autenticității semnăturii electronice în serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign), conform anexei nr.2.
    2. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    SECRETAR GENERAL
    AL GUVERNULUI                                                    Lilia PALII

    Nr. 680-A. Chișinău, 21 decembrie 2016.

    anexa nr.1

    anexa nr.2