HGO1463/2016
ID intern unic:  369020
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1463
din  30.12.2016
cu privire la aprobarea Programului
lucrărilor statistice pe anul 2017
Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66     art Nr : 128
    În temeiul art. 13 din Legea nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4,  art. 8), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul lucrărilor statistice pe anul 2017 (se anexează).
    2.  Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi instituţii publice vor asigura realizarea Programului nominalizat.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                  Octavian Armaşu

    Nr. 1463. Chişinău, 30 decembrie 2016.


    program