*OMF80/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  369315
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 80
din  10.07.2012
pentru aprobarea Cererii privind scutirea de plata impozitului
pe venit a organizaţiilor necomerciale
Publicat : 27.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 155-159     art Nr : 890
    Întru executarea prevederilor art. 52 alin. (5) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă formularul Cererii privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale, conform anexei.
    2. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale se obligă să ţină evidenţa cererilor privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale într-un registru special care va conţine următoarele elemente: nr. de ordine; denumirea organizaţiei necomerciale; codul fiscal al organizaţiei necomerciale; data depunerii cererii; numărul şi data înregistrării cererii la Inspectoratul fiscal de stat teritorial.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                   Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 80. Chişinău, 10 iulie 2012.


    anexa