*OMAIA79/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  369461
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 79
din  05.04.2016
pentru aprobarea Cerinţelor privind aplicarea
Sistemului de agricultură conservativă
Publicat : 15.04.2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105     art Nr : 544
    Avînd în vedere că, schimbările climatice din ultimul timp, şi în special secetele ce au afectat considerabil domeniul agricol, au impus implementarea noilor tehnologii în agricultură, care să ofere producătorilor agricoli posibilitatea de a reduce pierderile în procesul de producere,
    avînd în vedere că, partenerii internaţionali de dezvoltare au lansat asistenţa financiară la implementarea sistemului de agricultură conservativă (no-till, mini-till, strip-till), pentru reducerea efectelor secetei, îmbunătăţirea calităţii solului şi reducerea inputurilor,
    avînd în vedere că, pînă în prezent, nu există o reglementare clară pentru determinarea caracteristicilor specifice ale tehnicii agricole utilizate la respectiva tehnologie, în scopul realizării mai eficiente a acţiunii nr. 41. din Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 742 din 21 octombrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 297-300, art. 835),
    în temeiul pct. 5, subpct. 1), lit. r) şi u), subpct. 2) din Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 02.12.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art. 875),
ORDON:
    1. Se aprobă Cerinţele privind aplicarea Sistemului de agricultură conservativă, conform anexei.
    2. Prezentele cerinţe se stabilesc pentru  unitățile de implementare a proiectelor și programelor de asistență externă în domeniul agroalimentar şi de dezvoltare rurală, precum şi pentru instituţiile care acordă subvenţii din partea statului la aplicarea Sistemului de agricultură conservativă.
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită dl Iurie Uşurelu, viceministru.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                         Eduard GRAMA


    Nr. 79. Chişinău, 5 aprilie 2016.


    anexa