OMSC1086/2016
ID intern unic:  369577
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 1086
din  30.12.2016
cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru
de organizare și funcționare ale prestatorilor
de servicii de sănătate
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 593
    În scopul asigurării accesului populaţiei la asistenţă medicală calitativă şi întru îmbunătăţirea managementului prestatorilor de servicii de sănătate, în temeiul articolului 4 al Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali, punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice republicane, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin;
    2) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Municipal/Spitalul Clinic Municipal/Raional, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin;
    3) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială, conform anexei nr. 3 la prezentul ordin;
    4) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul Medicilor de Familie, conform anexei nr. 4 la prezentul ordin;
    5) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate, conform anexei nr. 5 la prezentul ordin;
    6) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al prestatorului privat de servicii de sănătate, conform anexei nr. 6 la prezentul ordin;
    7) Regulamentul-cadru de activitate a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Muncipal/Raional, conform anexei nr. 7 la prezentul ordin.
    2. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice, pe parcursul anului 2017, vor asigura:
    1) prezentarea spre aprobare Ministerului Sănătăţii a Regulamentului de organizare și funcționare în redacţie nouă;
    2) organizarea activităţii în conformitate cu cerinţele Regulamentelor de organizare și funcționare aprobate şi înregistrate în modul stabilit de legislaţie.
    3. Stabilirea capitalului social ale instituțiilor medico-sanitare publice republicane  se va efectua de către Ministerul Sănătății în baza actelor justificate de proprietate, iar pentru instituțiilor medico-sanitare publice municipale și raionale, în baza deciziei fondatorului de aprobare a capitalului social.
    4. Şefii Direcţiei management personal medical, Direcţiei asistenţă medicală spitalicească, Direcției asistenţă medicală primară, urgentă și comunitară, Direcţiei buget, finanţe şi asigurări, Direcției contabilitate și patrimoniu, Direcției juridice, vor acorda suportul consultativ metodic necesar în vederea realizării prevederilor prezentului ordin.
    5. Se abrogă:
    1) Anexele nr. 1 - 3 la ordinul nr. 404 din 30 octombrie 2007 „Cu privire la delimitarea juridică a asistenței medicale primare la nivel raional”, modificate prin punctul 1 al ordinului nr. 816 din 17 decembrie 2010 „Privind modificarea și completarea Ordinului nr. 404 din 30 octombrie 2007”;
    2) Ordinul nr. 609 din 27 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor medico-sanitare private”;
    3) Punctul 1 la ordinul nr. 957 din 28 septembrie 2012 „Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 404 din 30 octombrie 2007 “Cu privire la delimitarea juridică a asistenţei medicale primare la nivel raional””;
    4) Ordinul nr. 1240 din 10 decembrie 2012 „Cu privire la modificarea regulamentelor instituţiilor medico-sanitare publice”;
    5) Ordinul nr. 95 din 1 februarie 2013 „Cu privire la modificarea şi completarea ordinului nr. 957 din 28 septembrie 2012;
    6) Ordinul nr. 949 din 6 septembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Muncipal/Raional”;
    7) Ordinul nr. 1007 din 19 septembrie 2013 „ Cu privire la modificarea ordinului nr. 949 din 6 septembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Muncipal/Raional”;
    8) Ordinul nr. 270 din 9 aprilie 2015 ”Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 949 din 6 septembrie 2013”;
    9) Ordinul nr. 76 din 4 februarie 2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Municipal/Clinic Municipal/raional”;
    10) Ordinul nr. 971 din 20 noiembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Instituţiei Medico-Sanitare Publice republicane”;
    11) Ordinul nr. 973A din 23 noiembrie 2015 „Cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 971 din 20 noiembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Instituţiei Medico-Sanitare Publice republicane””.
    6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    7. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Liliana Iașan și dlui Oleg Creciun, viceminiștri.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                          Ruxanda GLAVAN

    Nr. 1086. Chişinău, 30 decembrie 2016.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7