*OMF105/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  369608
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 105
din  28.07.2016
cu privire la aprobarea unor formulare aferente modificării
termenului de stingere a obligației fiscale prin amînare sau eșalonare 

Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 1250     Data intrarii in vigoare : 05.08.2016
    Întru asigurarea bunei administrări fiscale, precum şi întru executarea prevederilor art. 180 alin. (6) din Codul fiscal (în redacția Legii nr.138 din 17.06.2016, publicată în Monitorul Oficial nr.184-192 din 01.07.2016),
ORDON:
    1. De a aproba:
    1) Contractul-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale prin amînare sau eșalonare (Anexa nr.1);
    2) Contractul de gaj aferent asigurării obligației fiscale a cărui termen de stingere a fost modificat prin amînare sau eșalonare (Anexa nr.2).
    2. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                          Octavian ARMAŞU

    Nr. 105. Chişinău, 28 iulie 2016.

    anexa nr.1

    anexa nr.2