OMFM50/2017
ID intern unic:  369652
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 50
din  15.03.2017
privind aprobarea unor formulare-tip ce atestă rezidența și
 impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 625     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
    MODIFICAT
    OMF82 din 29.03.18, MO126-132/20.04.18 art.516; în vigoare 20.04.18    În scopul executării prevederilor art.793 din Codul fiscal, conform modificărilor operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477, art.947),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) formularul-tip Forma CCR17 „Cerere de eliberare a certificatului de rezidență”, conform anexei nr.1;
    2) formularul-tip Forma 1-DTA17 „Certificat de rezidență”, conform anexei nr.2;
    3) formularul-tip Forma 2-DTA17 „Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat/reținut de nerezident în Republica Moldova”, conform anexei nr.3;
    4) formularul-tip Forma 3-DTA17 „Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat de nerezident în Republica Moldova”, conform anexei nr.4;
    5) formularul-tip Forma 4-DTA17 „Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice cetățeni sau apatrizi care au obținut statut de rezident al Republicii Moldova”, conform anexei nr.5;
    6)  formularul-tip Forma 5-DTA17 „Cerere privind restituirea impozitului pe venit reținut în plus din sursele aflate în Republica Moldova”, conform anexei nr.6.
    2. Se aprobă Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidenţa și impozutul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, conform anexei nr.7.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                    Octavian ARMAŞU

    Nr. 50. Chişinău, 15 martie 2017.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF82 din 29.03.18, MO126-132/20.04.18 art.516; în vigoare 20.04.18]

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF82 din 29.03.18, MO126-132/20.04.18 art.516; în vigoare 20.04.18]