HGC194/2017
ID intern unic:  369767
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 194
din  24.03.2017
pentru aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară
și extrajudiciară
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 273
    În temeiul art. 75 alin. (2) al Legii nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.157-162, art.316), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1)  Tarifele la serviciile de expertiză judiciară prestate de Centrul național de expertize judiciare, Ministerul Afacerilor Interne şi Centrul Național Anticorupție, conform anexei nr. 1;
    2)  Tarifele la serviciile de expertiză judiciară prestate de instituțiile publice de expertiză judiciară din subordinea Ministerului Sănătății, conform anexei nr. 2;
    3) Metodologia de determinare a tarifelor la serviciile prestate de instituțiile publice de expertiză judiciară, conform anexei nr. 3;
    4)  Tarifele la alte servicii prestate de instituțiile publice de expertiză judiciară, conform anexei nr. 4.
    2. Serviciilor de expertiză extrajudiciară li se aplică tarifele pentru serviciile de expertiză judiciară.
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 5.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul justiției                                                      Vladimir Cebotari
    Ministrul afacerilor interne                                      Alexandru Jizdan
    Ministrul sănătății                                                     Ruxanda Glavan
    Ministrul finanțelor                                                   Octavian Armaşu

    Nr. 194. Chişinău, 24 martie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.194
din 24 martie 2017

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1052 din 12 septembrie 2006 „Cu privire la Centrul Național de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiției” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 150-152, art. 1139).
    2. Punctul 3 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 29 martie 2008 „Cu privire la unele aspecte ale activităţii instituţiilor subordonate Ministerului Justiţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 69-71, art. 465).
    3. Secţiunea XXI a capitolului B din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din  29 decembrie 2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 7-12, art. 25).
    4. Compartimentul „Centrul tehnico-criminalistic şi expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției” din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 896  din  27 octombrie 2014 „Pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 325-332, art. 963).