LPC35/2017
ID intern unic:  369873
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 35
din  24.03.2017
pentru modificarea articolului 45
din Legea nr. 10/2016 privind promovarea
utilizării energiei din surse regenerabile
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 191
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 45 alineatul (1) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 69–77, art. 117), textul „12 luni” se substituie cu textul „24 de luni”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 35. Chişinău, 24 martie 2017.