HGC255/2017
ID intern unic:  370033
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 255
din  27.04.2017
cu privire la modificarea și completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 7 august 2008
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 335
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 948 din 7 august 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor și adulților – victime ale traficului de ființe umane, traficului ilegal de migranți, precum și a copiilor neînsoțiți” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 152-153, art. 949), cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în titlul şi în textul hotărîrii, precum şi în titlul Regulamentului, cuvintele „traficului ilegal de migranți” se substituie cu cuvintele „a persoanelor aflate în situație de dificultate”;
    2) în Regulament:
    a) în tot textul, cuvintele „Ministerul Dezvoltării Informaţionale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    b) la punctele 1 și 19, cuvintele „victime ale traficului ilegal de migranți”, la orice formă gramaticală, se substituite cu cuvintele „persoane aflate în situație de dificultate”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    c) la punctul 2, noțiunea „victimă a traficului ilegal de migranți” se substituie cu noțiunea „persoană aflată în situație de dificultate” cu următorul cuprins:
    „persoană aflată în situație de dificultate – persoană cu vîrsta de peste 18 ani, identificată și cu statut confirmat de către organele de asistență socială, care nu poate să se întoarcă la domiciliul său (din țara de origine) din cauza stării de vulnerabilitate în care se află această persoană pe teritoriul unui alt stat, cauzate de cumularea următoarelor circumstanțe: probleme grave de sănătate, lipsa resurselor financiare, lipsa sau pierderea documentelor care nu pot fi restabilite de către persoana respectivă în mod independent, precum și lipsa de asistență din partea membrilor familiei;”;
    d) la punctul 4, cuvintele „Ministerul Educației și Tineretului” se substituie cu cuvintele „Ministerul Educației”;
    e) punctele 17 și 18 vor avea următorul cuprins:
    „17. Cheltuielile de transport al persoanei repatriate (victime ale traficului de ființe umane (adulți și copii), precum și copiii victimelor traficului de ființe umane), al copiilor neînsoțiți şi însoţitorilor acestora vor fi suportate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    18. În cazul persoanei aflate în dificultate, cheltuielile pentru asigurarea procedurii de repatriere vor fi suportate în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. În cazul lipsei unor astfel de tratate, aceste cheltuieli vor fi acoperite de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei.”;
    f) se completează, corespunzător, cu punctele 501, 581, 582 și 601 cu următorul cuprins:
    „501. În cazul identificării persoanelor aflate în situație de dificultate pe teritoriul unui stat străin, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va solicita instituțiilor (sociale și/sau medicale) din acel stat, care au identificat persoana, informații despre situația acesteia și necesitatea repatrierii.”;
    „581. Pentru realizarea procedurilor de repatriere a persoanelor specificate la punctul 2 al prezentului Regulament, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei va achita diurna pentru însoțitor/însoțitorii din cadrul instituțiilor specializate subordonate Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Diurna va fi finanțată din contul mijloacelor bugetului de stat prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei.
    582. Din mijloacele financiare alocate din contul bugetului de stat Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei pentru realizarea procedurilor de repatriere a persoanelor adulte cu asistența însoțitorilor desemnați vor fi acoperite și cheltuielile efective pentru alimentația persoanelor menționate la punctul 2 al prezentului Regulament și, după caz, procurarea îmbrăcămintei, încălțămintei și a medicamentelor.”;
    „601. Monitorizarea procesului de incluziune socială, profesională şi familială a persoanelor adulte repatriate, specificate la punctul 2 al prezentului Regulament, se realizează în cadrul Sistemului naţional de referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane de către echipa multidisciplinară teritorială de la locul de trai al beneficiarului pe o perioadă de doi ani. În cazul în care nu poate fi determinat locul de trai al acestuia, monitorizarea va fi realizată de către echipa multidisciplinară teritorială din localitatea unde are loc incluziunea socială a beneficiarului. Echipa multidisciplinară teritorială responsabilă, la solicitarea Unității naționale de coordonare din cadrul Sistemului național de referire, va informa în scris despre progresul incluziunii persoanei repatriate.”

    PRIM-MINISTRU                                                         Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                            Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu

    Nr. 255. Chişinău, 27 aprilie 2017.