DPC197/2017
ID intern unic:  370430
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 197
din  25.05.2017
pentru completarea articolului 1 din Decretul
Președintelui Republicii Moldova nr. 69-VIII
din 10 martie 2017
Publicat : 02.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 171-180     art Nr : 303     Data intrarii in vigoare : 25.05.2017
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Articolul 1 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 69-VIII din 10 martie 2017 privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate după poziția „CIOCLEA Sergiu – Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei” se completează cu poziția „VLAH Irina – Guvernator (Bașkan) al  Găgăuziei  (Gagauz-Yeri)”.
    Art.2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Igor DODON

    Nr. 197-VIII. Chişinău, 25 mai 2017.