OMFC78/2017
ID intern unic:  370509
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 78
din  18.05.2017
cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni
certificaţi din sectorul public
Publicat : 02.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 171-180     art Nr : 992     Data intrarii in vigoare : 02.06.2017
    În vederea realizării prevederilor art.29 lit.g) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730),
ORDON:
    1. Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.97 din 1 iulie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.146-151, art.1039), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se expune conform redacţiei anexate.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                          Octavian ARMAȘU

    Nr. 78. Chişinău, 18 mai 2017.


    anexa