*DPC69/2017 Versiunea originala
ID intern unic:  370582
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 69
din  10.03.2017
privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate
Publicat : 17.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 78-84     art Nr : 106     Data intrarii in vigoare : 10.03.2017
    În scopul asigurării securităţii naţionale a Republicii Moldova şi în temeiul art. 88 lit. j) şi al art. 94 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, precum şi al art. 12 din Legea securităţii statului şi al art. 26 din Legea cu privire la apărarea naţională,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art.1. - Se constituie Consiliul Suprem de Securitate în următoarea componenţă:
Preşedinte
    DODON Igor                -    Preşedinte al Republicii Moldova,
                                               Comandant Suprem al Forţelor Armate
Secretar
    GUMENIUC Artur         -    consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
                                                 în domeniul apărării şi al securităţii naţionale
Membri:
    CANDU Andrian             -    Preşedinte al Parlamentului
    FILIP Pavel                     -    Prim-ministru
    BOȚAN Roman              -    președinte al Comisiei securitate naţională,
                                                 apărare şi ordine publică a Parlamentului
    JIZDAN Alexandru          -    ministru al afacerilor interne 
    BALAN Mihai                  -   director al Serviciului de Informaţii şi Securitate
                                                  al Republicii Moldova
    HARUNJEN Eduard        -    Procuror General
    CIOCLEA Sergiu             -    Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei
    FLOCEA Ruslan              -    secretar general al Aparatului Preşedintelui
                                                  Republicii Moldova
    ȘOVA Vasilii                    -    consilier al Președintelui Republicii Moldova
                                                   în domeniul reintegrării
    GORELOVA Elena          -    consilier al Președintelui Republicii Moldova
                                                  în domeniul economic
    LEBEDINSCHI Maxim    -   consilier al Președintelui Republicii Moldova
                                                  în domeniul juridic și relațiilor instituționale,
                                                  reprezentant al Președintelui Republicii Moldova
                                                  în relațiile cu Parlamentul și Guvernul.
    Art.2. - Consiliul Suprem de Securitate îşi desfăşoară activitatea în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, Legii securităţii statului, Legii cu privire la apărarea naţională, altor acte legislative şi al Regulamentului Consiliului Suprem de Securitate, aprobat de către Preşedintele Republicii  Moldova.
    Art.3. - Guvernul şi autorităţile administraţiei publice vor prezenta Consiliului Suprem de Securitate informaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi îi vor acorda asistenţă multilaterală.
    Art.4. - Se abrogă Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.1916-VII din 21 ianuarie 2016 privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate.
    Art.5. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Igor DODON

    Nr. 69-VIII. Chişinău, 10 martie 2017.