*OIFPS533/2015 Versiunea originala
ID intern unic:  370699
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 533
din  26.06.2015
privind aprobarea formularului Informaţiei cu privire la volumul
de apă livrată în scopurile
specificate la art. 306 lit. b), c), d) şi e)
al Codului fiscal
şi Instrucţiunea de completare a acesteia
Publicat : 03.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 166-176     art Nr : 1178
    Întru executarea prevederilor art. 305 alin. (11) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare,
ORDON:
    1. A aproba:
    a) Formularul Informaţiei cu privire la volumul de apă livrată în scopurile specificate la art. 306 lit. b), c), d) şi e) al Codului fiscal, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin;
    b) Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Informaţiei cu privire la volumul de apă livrată în scopurile specificate la art. 306 lit. b), c), d) şi e) al Codului fiscal, conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.
    2. Informaţia cu privire la volumul de apă livrată în scopurile specificate la art. 306 lit. b), c), d) şi e) al Codului fiscal se prezintă de către agenţii economici prin intermediul cărora se efectuează livrarea apei în scopurile specificate la art. 306 lit. b), c), d) şi e) al Codului fiscal, trimestrial, pînă la data de 5 a lunii următoare trimestrului de gestiune, subiectului impunerii care extrage şi livrează apă agenţilor economici respectivi.
    3. Informaţia cu privire la volumul de apă livrată în scopurile specificate la art. 306 lit. b), c), d) şi e) al Codului fiscal se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015.
    4. Direcţia generală metodologia impozitelor şi taxelor să asigure publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                          Ion PRISĂCARU

    Nr. 533. Chişinău, 26 iunie 2015.

    anexa nr.1

    anexa nr.2