LPC119/2017
ID intern unic:  370975
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 119
din  23.06.2017
pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 463
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, 72–74, art. 195), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 13411, după textul „2792,” se introduce textul „2793,”.
    2. Articolul 2791:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 2791. Recrutarea, instruirea, beneficierea de instruire
                               sau acordarea de alt suport în scop terorist”;
    articolul se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
    „(21) Autoinstruirea sau beneficierea de instruire în scop terorist, adică obținerea de cunoștințe sau deprinderi practice privind fabricarea sau utilizarea dispozitivelor ori a substanțelor explozive, a armelor de distrugere în masă, a dispozitivelor ori materialelor radioactive, a armelor de foc ori a altor arme sau substanțe nocive ori periculoase sau privind alte metode ori tehnici specifice care pot contribui la comiterea uneia sau mai multor infracțiuni cu caracter terorist,
    se pedepseşte cu închisoare de la 4 la 8 ani cu sau fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.”
    3. Codul se completează cu articolul 2793 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2793. Călătoria în străinătate în scop terorist
    (1) Călătoria în străinătate în scop terorist, adică călătoria către un stat care nu este statul de reşedinţă al persoanei, nici statul a cărui cetățenie persoana o deţine, pentru planificarea, pregătirea, săvîrşirea ori participarea la infracţiuni cu caracter terorist sau pentru a instrui în scop terorist ori a beneficia de instruire în scop terorist,
    se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.
    (2) Organizarea sau facilitarea călătoriei în străinătate în scop terorist
    se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 ani cu sau fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 3000 la 7000 de unităţi convenţionale cu lichidarea persoanei juridice.”
    Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 248–251, art. 699), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1328 alineatul (2), după textul „art. 2792 alin. (3) lit. b),” se introduce textul „art. 2793,”.
    2. La articolul 1342 alineatul (2), după textul „2791,” se introduce textul „2793,”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Andrian CANDU

    Nr. 119. Chișinău, 23 iunie 2017.