LPC141/2017
ID intern unic:  370981
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 141
din  13.07.2017
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 469
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 248 alineatul (2), textul „substanţelor narcotice, psihotrope,” se substituie cu textul „drogurilor, etnobotanicelor, substanțelor”.
    2. La articolul 2641 alineatul (1), textul „substanţe narcotice, psihotrope şi/sau de alte substanţe cu efecte similare” se substituie cu textul „droguri şi/sau de alte substanţe cu efecte similare”.
    Art. II. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 114 alineatul (5), textul „a substanțelor otrăvitoare, narcotice” se substituie cu textul „a drogurilor, a substanțelor otrăvitoare”.
    2. La articolul 2205, textul „substanțelor stupefiante sau psihotrope” se substituie cu cuvîntul „drogurilor”.
    3. La articolul 233 alineatele (2) și (21), textul „substanțe narcotice, psihotrope și/sau de alte substanțe cu efecte similare” se substituie cu textul „droguri și/sau de alte substanțe cu efecte similare”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Andrian CANDU

    Nr. 141. Chișinău, 13 iulie 2017.