*OMS960/2012 Versiunea originala
ID intern unic:  370996
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 960
din  01.10.2012
сu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor
Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 1223
    În conformitate cu prevederile Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456-XII din 25 mai 1993, cu modificările şi completările ulterioare, Legii cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, Legii cu privire la circulaţia substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor nr.382-XIV din 6 mai 1999, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul pct. 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011, precum şi în scopul organizării eficiente a asistenţei cu medicamente a populaţiei,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Regulile generale de prescriere a medicamentelor (anexa nr.1);
    2) Particularităţile prescrierii medicamentelor cu conţinut de substanţe stupefiante şi psihotrope (anexa nr.2);
    3) Particularităţile prescrierii medicamentelor pentru eliberare gratuită (anexa nr.3);
    4) Regulile de eliberare a medicamentelor din farmacii (anexa nr.4);
    5) Lista medicamentelor antituberculoase (de prima linie) – Denumiri Comune Internaţionale (DCI), ce se interzic pentru eliberare bolnavilor de ambulatoriu (anexa nr.5);
    6) Lista medicamentelor ce se află la evidenţa cantitativă în întreprinderile farmaceutice şi instituţiile medico-sanitare (anexa nr.6);
    7) Formularul actului de nimicire a reţetelor cu termen de păstrare expirat (anexa nr.7).
    2. Directorul Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău, directorul Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale UTA Găgăuzia, şeful Secţiei Sănătate a Primăriei mun. Bălţi, conducătorii instituţiilor medico-sanitare indiferent de forma de proprietate:
    1) vor asigura instituţiile subordonate cu formulare de reţete aprobate, conform anexelor, necesare pentru prescrierea şi eliberarea medicamentelor, conform prevederilor prezentului ordin;
    2) vor asigura prescrierea medicamentelor exclusiv conform Denumirii Comune Internaţionale (DCI), inclusiv pentru medicamentele compensate din fondurile obligatorii de asistenţă medicală;
    3) vor monitoriza corectitudinea prescrierii medicamentelor în cadrul instituţiilor din subordine şi vor aplica sancţiuni disciplinare pentru prescrierea neconformă a reţetelor;
    4) vor asigura prescrierea medicamentelor stupefiante şi pacienţilor, care în baza cererii depuse pentru transfer, se află la evidenţă în instituţia medico-sanitară, la locul temporar de trai;
    5) vor asigura accesul pacienţilor la medicamente cu conţinut de substanţe stupefiante şi psihotrope, conform prevederilor legale.
    3. Conducătorii instituţiilor de învăţămînt medical şi farmaceutic mediu de specialitate, universitar şi postuniversitar vor include în curicula de instruire tematica privind regulile de prescriere şi eliberare a medicamentelor, conform prevederilor prezentului ordin.
    4. Conducătorii farmaciilor:
    1) vor asigura informarea sistematică a cadrelor medicale despre medicamentele aflate în stoc, lipsa temporară a medicamentelor, erorile de prescriere depistate la etapa de primire a reţetelor;
    2) vor asigura eliberarea medicamentelor din farmacii şi filialele acestora în strictă conformitate cu prevederile prezentului ordin, vor asigura  informarea pacienţilor despre prezenţa în farmacie a medicamentelor – sub Denumiri Comerciale (DC), ce corespund Denumirilor Comune Internaţionale prescrise, precum şi enunţarea  preţului  cu amănuntul al acestor medicamente, începînd de la cel mai mic preţ;
    3) vor asigura prezenţa în farmacii a stocului de medicamente permis de regulamentul de funcţionare, inclusiv a medicamentelor şi dispozitivelor  medicale de importanţă socială, aprobate în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor normative în vigoare;
    4) vor efectua evaluarea permanentă a respectării modului de prescriere şi eliberare a medicamentelor, cu informarea conducătorilor instituţiilor medico-sanitare despre erorile depistate şi întreprinderea măsurilor ce se impun.
    5. Agenţia Medicamentului:
    1) va asigura actualizarea periodică a Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor şi plasarea acestuia pe pagina web a Agenţiei (www.amed.md), în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare privind autorizarea produselor medicamentoase de uz uman;
    2) va efectua sistematic modificări la Lista medicamentelor ce pot fi eliberate din farmacii fără prescripţie medicală (OTC) în baza deciziei Comisiei Medicamentului, aprobate prin ordinul Ministerului Sănătăţii;
    3) va efectua atît controlul permanent al respectării modului de prescriere de către medicii instituţiilor medico-sanitare, cît şi a modului de eliberare din farmacii a medicamentelor, inclusiv ale celor cu conţinut de substanţe stupefiante şi psihotrope, a prezenţei medicamentelor şi dispozitivelor medicale de importanţă socială din Lista aprobată în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii;
    4) va aplica sancţiuni, conform legislaţiei în vigoare, în caz de depistare a încălcării regulilor de eliberare a medicamentelor.
    6. Medicamentele compensate (integral sau parţial) de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină se vor prescrie conform prevederilor actelor normative în vigoare în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    7. Medicamentele industriale, clasate la Lista OTC, cu conţinut de substanţe stupefiante, psihotrope sau precursori nu sînt obiectul prevederilor prezentului ordin.
    8. Ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial al republicii Moldova.
    9. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Octavian Grama, viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                            Andrei USATÎI

    Nr. 960. Chişinău, 1 octombrie 2012.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7