LPO142/2017
ID intern unic:  371000
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 142
din  13.07.2017
pentru ratificarea Acordului-cadru dintre Republica Moldova
și Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei
şi Malariei
Publicat : 11.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 289-300     art Nr : 509
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul-cadru dintre Republica Moldova și Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, încheiat la Geneva la 16 martie 2017.
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica  Fondul Global despre finalizarea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a acordului nominalizat.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Andrian CANDU

    Nr. 142 Chişinău, 13 iulie 2017.


    acord_md

    acord_eng