HCNPFC36/15/2017
ID intern unic:  371115
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 36/15
din  18.08.2017
privind abrogarea unui act departamental
Publicat : 25.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 316-321     art Nr : 1601     Data intrarii in vigoare : 25.08.2017
    În temeiul art.16, art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), pct.7.3 lit.z) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.48/5 din 27.09.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.157-160, art.587),
COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se abrogă Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieței Financiare nr.13/12 din  01.04.2010 (cu modificările si completările ulterioare) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.66-67, art.250).
    2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                         Valeriu CHIȚAN

    Nr. 36/15. Chişinău, 18 august 2017.