DPO354/2017
ID intern unic:  371160
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 354
din  27.08.2017
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 01.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 322-328     art Nr : 565
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de  profundă recunoştinţă pentru contribuția substanțială la consolidarea și extinderea unor relații interstatale de prietenie și colaborare, se conferă: 
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Vladislav GROSUL     - doctor în științe istorice, Federația Rusă;
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Mihail KROTOV        - conducător al Aparatului Comitetului Dumei
                                         de Stat din Federația Rusă în problemele CSI,
                                          integrării euroasiatice și relațiilor cu conaționalii
    domnului
    Aleksandr RAR           - jurnalist, politolog, publicist, Republica
                                          Federală Germania.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Igor DODON

    Nr. 354-VIII. Chişinău, 27 august 2017.