HGO570/2017
ID intern unic:  371401
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 570
din  19.07.2017
cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților teritoriale
de statistică al Republicii Moldova
Publicat : 21.07.2017 în Monitorul Oficial Nr. 253-264     art Nr : 663     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    Prezenta hotărîre transpune Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L154 din 21 iunie 2003.
    În temeiul art.42 din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr.112 din 2 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.185-199, art.442), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova (se anexează).
    2. Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova reprezintă un nomenclator ierarhic format din următoarele niveluri:
    1) nivelul 1 constă dintr-o singură regiune statistică care cuprinde întregul teritoriu al Republicii Moldova;
    2) nivelul 2 cuprinde două regiuni statistice: partea de Vest (partea dreaptă a Nistrului) și partea de Est (partea stîngă a Nistrului);
    3) nivelul 3 cuprinde șase regiuni statistice: Nord, Centru, Sud, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, municipiul Chișinău și unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului.
    3. Biroul Național de Statistică:
    1) va corela codurile regiunilor din Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova cu codurile statistice conform Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova;
    2) va asigura centralizarea, analiza şi diseminarea informaţiei statistice în profil teritorial în conformitate cu regiunile statistice din Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova;
    3) va elabora programele lucrărilor statistice anuale și multianuale, ținînd cont de divizarea teritoriului în regiuni statistice.
    4. Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova va fi utilizat de autoritățile publice responsabile de producerea și diseminarea informației statistice în profil regional.
    5. Nomenclatorul aprobat prin prezenta hotărîre nu exclude existența și utilizarea altor subdiviziuni și clasificări teritoriale.
    6. Biroul Național de Statistică și alți producători de statistici pot produce și disemina informații statistice în profil regional mai detaliate decît nivelurile Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova prevăzute în anexă, pentru datele colectate exhaustiv.
    7. Autoritățile publice vor utiliza clasificarea conform Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova pentru elaborarea și implementarea documentelor de politici.
    8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                    Octavian Calmîc
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                           Vasile Bîtca

    Nr. 570. Chişinău, 19 iulie 2017.


  Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.570 din 19 iulie 2017
NOMENCLATORUL

unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova1

 
Nivelul
Codul
Unitățile administrativ-teritoriale în componența regiunilor

Codul CUATM2

Nivelul 1
MD 1
Republica Moldova
 
Nivelul 2
MD 11

Partea de Vest (partea dreaptă a Nistrului)

 
Nivelul 3
MD 111 
Regiunea Nord
 
 
 
Municipiul Bălţi
0301000
 
 
Raionul Briceni
1400000
 
 
Raionul Donduşeni
3400000
 
 
Raionul Drochia
3600000
 
 
Raionul Edineţ
4100000
 
 
Raionul Făleşti
4300000
 
 
Raionul Floreşti
4500000
 
 
Raionul Glodeni
4800000
 
 
Raionul Ocniţa
6200000
 
 
Raionul Rîşcani
7100000
 
 
Raionul Sîngerei
7400000
 
 
Raionul Soroca
7800000
Nivelul 3
MD 112
Regiunea Centru
 
 
 
Raionul Anenii Noi
1000000
 
 
Raionul Călăraşi
2500000
 
 
Raionul Criuleni
3100000
 
 
Raionul Dubăsari
3800000
 
 
Raionul Hînceşti
5300000
 
 
Raionul Ialoveni
5500000
 
 
Raionul Nisporeni 
6000000
 
 
Raionul Orhei
6400000
 
 
Raionul Rezina
6700000
 
 
Raionul Străşeni
8000000
 
 
Raionul Șoldănești
8300000
 
 
Raionul Teleneşti
8900000
 
 
Raionul Ungheni
9200000
Nivelul 3
MD 113
Regiunea Sud
 
 
 
Raionul Basarabeasca
1200000
 
 
Raionul Cahul
1700000
 
 
Raionul Cantemir
2100000
 
 
Raionul Căuşeni
2700000
 
 
Raionul Cimişlia
2900000
 
 
Raionul Leova
5700000
 
 
Raionul Ştefan Vodă
8500000
 
 
Raionul Taraclia
8700000
Nivelul 3
MD 114
Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia
9600000
Nivelul 3
MD 115
Municipiul Chișinău
0101000
Nivelul 2
MD 12

Partea de Est (partea stîngă a Nistrului)

 
Nivelul 3
MD 120
Unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului
9800000
 
 
Municipiul Bender
0501000
 
    _________________________________

    1Pentru clasificarea regiunilor Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova au fost utilizate următoarele criterii:

    1) Unitățile administrativ-teritoriale existente de nivelul al doilea: raioane, municipii, unități teritoriale cu statut special;

    2)  Numărul populației conform pragurilor demografice (nivelul 1 – de la 3 000 000 pînă la 7 000 000 de persoane; nivelul 2 – de la 800 000 pînă la 3 000 000 de persoane; nivelul 3 -- de la 150 000 pînă la 800 000 de persoane).

    2Conform Clasificatorului unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Moldova-Standard nr. 1398-ST din 3 septembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare.