*HGO1233/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  371404
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1233
din  09.11.2016
privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar
pe economie, prognozat pentru anul 2017
Publicat : 11.11.2016 în Monitorul Oficial Nr. 388-398     art Nr : 1328
    În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1-4, art. 2), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, în mărime de 5300 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislație.

    PRIM-MINISTRU                                                Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                               Octavian Calmîc
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                    Stela Grigoraş

    Nr. 1233. Chișinău, 9 noiembrie 2016.