OMS410/253/2017
ID intern unic:  371480
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 410/253
din  31.05.2017
cu privire la modificarea Ordinului nr. 733/500A din 23.09.2016
despre modificarea şi completarea Ordinului nr.492/139A din
22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din
fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”
Publicat : 16.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 190-200     art Nr : 1098
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr. 1227 din 2 iunie 2017
Ministru _______ Vladimir Cebotari    În temeiul prevederilor art.2 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995, alin.(3) al art.5 şi alin.(6) al art.6 din Legea cu privire la medicamente nr.1409 din 17 decembrie 1997 şi în scopul asigurării accesului populaţiei la medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în condiţii de ambulator, Ministerul Sănătăţii, în temeiul pct. 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011, şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în temeiul pct.29 lit. e) din Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11 februarie 2002,
ORDONĂ:
    1. În punctul 2 din Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr.733/500A din 23.09.2016 despre modificarea şi completarea Ordinului nr.492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cu modificările și completările ulterioare, „sintagma „8 luni” se substituie cu sintagma „9 luni”.
    2. Compania Națională de Asigurări în Medicină va asigura achitarea neîntreruptă a cheltuielilor pentru medicamente compensate din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în baza rețetelor eliberate, conform actelor normative în vigoare.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Liliana Iașan, viceministru, și a dnei Diana Grosu-Axenti, vicedirector general.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                   Ruxanda GLAVAN
    DIRECTORUL GENERAL
    AL CNAM                                                             Dmitrii PARFENTIEV

    Nr. 410/253A. Chişinău, 31 mai 2017.