OMAIAM111/2017
ID intern unic:  372668
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 111
din  24.07.2017
cu privire la aprobarea unor documente
Publicat : 04.08.2017 în Monitorul Oficial Nr. 277-288     art Nr : 1447
    MODIFICAT
   
OMADRM25 din 07.02.18, MO48-57/16.02.18 art.203


    Întru executarea prevederilor pct.13, ultimul alineat; pct.38 subpct.5); pct.52 subpct.2); pct.52 subpct.3); pct.92 subpct. 5); pct. 100 subpct.3 din Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 455 din 21.06.2017 (în continuare – Regulament), în scopul creării condițiilor uniforme în vederea asigurării gestionării eficiente a resurselor financiare destinate susținerii producătorilor agricoli,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    1) Cererea-tip de acordare a sprijinului financiar pentru fiecare măsură separat, conform anexei nr.1;
    2) Declarația pe propria răspundere a producătorului agricol, conform anexei nr.2;
    3) Modelul planului de afaceri, elaborat pe o perioada de minimum 5 ani, conform anexei nr.3;
    4) Actul-model de pompare a apei la sistemele cu mică irigare, conform anexei 4;
    5) Actul-model de pompare a apei pe sistemele centralizate, conform anexei nr.5;
    6) Certificatul-model eliberat de către instituțiile financiare privind direcțiile de utilizare a creditului și suma dobînzii achitată, conform anexei nr.6;
    7) Borderoul ordinelor/notelor de plată model, conform anexei nr. 7;
    8) Declarația producătorului agricol privind deținerea în proprietate a combinelor, tractoarele agricole și agregatelor agricole, conform anexei nr. 8;
    9) Fișa tehnologică, conform anexei nr. 9.
    2. Se pune în sarcina Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură asigurarea publicității prezentului ordin, inclusiv publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum și plasarea pe pagina electronică oficială a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.
    3. Se abrogă Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 159 din 05.08.2016 cu privire la aprobarea unor documente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.265-276/1305 din 19.08.2016).
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercit personal.

    VICEMINISTRUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                                   Iurie UŞURELU

    Nr. 111. Chişinău, 24 iunie 2017.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția OMADRM25 din 07.02.18, MO48-57/16.02.18 art.203]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția OMADRM25 din 07.02.18, MO48-57/16.02.18 art.203]

   
anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8

    anexa nr.9