LPC227/2017
ID intern unic:  372701
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 227
din  02.11.2017
pentru modificarea articolului 9 din
Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016
Publicat : 24.11.2017 în Monitorul Oficial Nr. 411-420     art Nr : 693
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 9 din Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472–477, art. 943), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Art. 9. – Se stabileşte preţul minim de comercializare cu amănuntul la ţigarete (poziţia tarifară 2402 20) după cum urmează:

Poziţia tarifară
Denumirea mărfii
Unitatea de măsură

Nivelul preţului minim
 de referinţă, în lei

2402 20
Ţigarete care conţin tutun:


  – cu filtru
1 pachet/valoarea în lei
16
  – fără filtru, ovale
1 pachet/valoarea în lei
10
  – fără filtru, cu muștiuc
1 pachet/valoarea în lei
 12”


    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 227. Chișinău, 2 noiembrie 2017.