HGO1022/2017
ID intern unic:  372986
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1022
din  30.11.2017
cu privire la numirea în funcţie
a domnului Ion CHICU
Publicat : 01.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 428     art Nr : 1146
    În temeiul articolului 8 alineatul (5) litera a) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se numeşte domnul Ion CHICU în funcţia de secretar general de stat al Ministerului Finanțelor din data de 2 ianuarie 2018.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Nr. 1022. Chişinău, 30 noiembrie 2017.