*HGO455/2017 Versiunea originala
ID intern unic:  373101
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 455
din  21.06.2017
cu privire la modul de repartizare a mijloacelor
Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii
și Mediului Rural
Publicat : 23.06.2017 în Monitorul Oficial Nr. 201-213     art Nr : 537
    În temeiul art. 13 lit. c) din Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, art. 93), Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art. 943), cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociațiile acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 47-48, art. 90), în vederea realizării obiectivelor strategice de dezvoltare a sectorului agroindustrial stipulate în Strategia națională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 4 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 152, art. 451), şi în conformitate cu prevederile Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – suport pentru agricultură şi dezvoltare rurală, ratificat prin Legea nr. 177 din 22 octombrie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 317-323, art. 576), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, conform anexei nr.1;
    2) Lista riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie, conform anexei nr.2;
    3) Lista culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, primele de asigurare, conform anexei nr. 3.
    2. Se învestesc Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare și Ministerul Finanţelor cu dreptul de:
    1) distribuire a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural în vederea realizării măsurilor de sprijin, în funcţie de cererile producătorilor agricoli, inclusiv în vederea stingerii datoriilor pentru cererile de solicitare a subvenţiilor, confirmate prin hotărîri sau decizii judecătoreşti definitive;
    2) repartizare Instituției Publice „Oficiul Național al Viei și Vinului” a alocațiilor, pentru anul 2017, în sumă totală de 29289,5 mii lei, aprobate în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 3) lit. b) din Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr.279 din 16 decembrie 2016, în calitate de contribuție a bugetului de stat la formarea Fondului Viei și Vinului.
    3. Se acceptă achitarea, din contul mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural aprobat pentru anul 2017, a dosarelor de subvenţionare eligibile și neachitate pînă la 31 decembrie 2016. Achitarea acestora se va efectua în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.910 din 25 iulie 2016 „Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2016” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.247-255, art.996), cu modificările și completările ulterioare.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                     Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                    Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                                     Octavian Armaşu

    Nr. 455. Chişinău, 21 iunie 2017.    


    anexa nr.1

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 455
din 21 iunie 2017

LISTA
riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează,
din Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural,
primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie

    1. Înghețuri de iarnă, timpurii de toamnă şi tîrzii de primăvară;
    2. Ploi torenţiale;
    3. Inundaţii (revărsarea rîurilor);
    4. Polignirea culturilor şi suflarea semănăturilor;
    5. Incendierea culturilor cerealiere;
    6. Secetă excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%);
    7. Grindină;
    8. Pierirea animalelor, păsărilor, familiilor de albine din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, traumă;
    9. Sacrificarea de necesitate a animalelor, păsărilor, familiilor de albine, conform indicaţiilor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 455
din 21 iunie 2017

LISTA
culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări
pentru a căror asigurare se subvenţionează, din Fondul
Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural,

primele de asigurare

    1. Sfecla de zahăr, floarea-soarelui, porumbul, soia, legumele, cartofii şi tutunul.
    2. Grîul, orzul şi rapiţa de primăvară şi de toamnă.
    3. Plantaţiile multianuale (vii, livezi, pepiniere viticole şi pomicole, precum şi recolta de struguri şi fructe).
    4. Animalele, familiile de albine şi păsările.