LPC259/2017
ID intern unic:  373675
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 259
din  07.12.2017
pentru modificarea articolului 411 din Legea ocrotirii
sănătăţii nr. 411/1995
Publicat : 29.12.2017 în Monitorul Oficial Nr. 464-470     art Nr : 798     Data intrarii in vigoare : 01.01.2018
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 411 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411/1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările și completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „Articolul 411. Asistența medicală pentru persoanele
                             cu maladii oncologice
    (1) Serviciile medicale de profilaxie, diagnostic, tratament și supraveghere în domeniul oncologic sînt acordate de către specialiști cu instruire în oncologie și hematologie, în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice și private, în conformitate cu actele normative aprobate de Guvern.
    (2) Registrul național de cancer reprezintă un sistem complex de colectare, înregistrare și prelucrare a datelor legate de incidența, prevalența și mortalitatea prin cancer la nivel național, care cuprinde inclusiv date raportate de către instituțiile medico-sanitare publice și private. Registrul național de cancer este ținut de către instituția medico-sanitară publică Institutul Oncologic în conformitate cu Regulamentul aprobat de Guvern.”
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                                      Andrian CANDU

    Nr. 259. Chişinău, 7 decembrie 2017.