*HGC199/2014 Versiunea originala
ID intern unic:  373694
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 199
din  20.03.2014
cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă
şi sanitaţie (2014 – 2028)
Publicat : 28.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 72-77     art Nr : 222
    În scopul dezvoltării sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie, creării cadrului necesar pentru asigurarea graduală pînă în anul 2028 a accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localităţile şi populaţia Republicii Moldova, contribuind astfel la îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii şi la dezvoltarea economică a ţării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 – 2028), conform anexei nr.1.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, în limitele competenţelor ce li s-au atribuit, vor asigura realizarea şi vor prezenta anual, pînă la data de 15 ianuarie, Ministerului Mediului informaţia cu privire la implementarea prevederilor Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 – 2028).
    3. Ministerul Mediului va monitoriza şi va prezenta Guvernului, pînă la data de 15 februarie a anului următor anului de gestiune, rapoarte anuale privind procesul de implementare a Strategiei.
    4. Se abrogă hotărîrile Guvernului, conform anexei nr.2.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazăr
    Ministrul mediului                                                          Gheorghe Şalaru
    Ministrul sănătăţii                                                          Andrei Usatîi
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                              Marcel Răducan
    Ministrul finanţelor                                                        Anatol Arapu

    Nr. 199. Chişinău, 20 martie 2014.

   
anexa nr.1

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.199
din  20 martie 2014
L I S T A
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1406 din 30 decembrie  2005 „Cu privire la aprobarea Programului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1-4, art.10).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 13 iunie 2007 „Pentru aprobarea Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.86-89, art.696).
    3. Punctul 39 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin  Hotărîrea Guvernului nr.462 din 24 martie 2008  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.437).
    4. Punctele 15 şi 21 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.455)