ECSMC42/2017
ID intern unic:  373782
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 42
din  12.01.2018
din Hotărârea Plenului CSM nr. 830/36 din 12.12. 2017
Publicat : 12.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 7-17     art Nr : 42
    Consiliul Superior al Magistraturii
HOTĂRĂȘTE:
    1. Se modifică pct. 13 din Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor prin excluderea din conținutul acestuia a lit. (a) pct. 13 ”numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă de 65 de ani”.
    2. Se modifică pct. 13 din Regulamentul privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție prin expunerea în următoarea redacție: ”Autoritatea responsabilă pentru asigurarea accesibilității hotărârilor judecătorești pe portalul național al instanțelor de judecată este Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, care va asigura, în mod permanent, posibilitatea căutării hotărârilor judecătorești după numele părților și va garanta transparența hotărârilor judecătorești prin implementarea celor mai noi și mai practice modalități de căutare a informațiilor conținute de acestea”.

    PREȘEDINTELE
    ȘEDINȚEI PLENULUI
    CONSILIULUI SUPERIOR
    AL MAGISTRATURII                                    Victor MICU