*OSSA57/2016 Versiunea originala
ID intern unic:  373963
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL DE STAT ARHIVĂ
ORDIN Nr. 57
din  27.07.2016
cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip
și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice,
 pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova
 și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului

Publicat : 05.08.2016 în Monitorul Oficial Nr. 247-255     art Nr : 1278     Data intrarii in vigoare : 05.08.2016
    În temeiul prevederilor art. 3, 5 și 40 din Legea nr. 880 din 22.01.1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului, 1992, nr. 1, art. 20),
ORDON:
    Se aprobă:
    1. Indicatorul documentelor-tip și al termenelor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova.
    2. Instrucțiunea privind aplicarea Indicatorului.
    3. Executarea prezentului ordin se pune în sarcina șefilor de direcții din cadrul aparatului central al Serviciului de Stat de Arhivă.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL AL SERVICIULUI
    DE STAT DE ARHIVĂ                                                                  Ion VARTA

    Nr. 57. Chişinău, 27 iulie 2016.


    indicatorul