HGO89/2018
ID intern unic:  373997
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 89
din  24.01.2018
cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2018
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 99
    În conformitate cu prevederile articolului 111 alineatul (5) din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările și completările ulterioare, și în scopul organizării optime a timpului de muncă și de odihnă în anul 2018, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Zilele de 9 martie, 30 aprilie, 24 și 31 decembrie 2018 se consideră zile de odihnă, iar zilele de 3 martie, 21 aprilie, 8 și 15 decembrie 2018 – zile lucrătoare.
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura, în zilele considerate lucrătoare, activitatea eficientă a unităţilor subordonate.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătății,
    muncii și protecţiei sociale                                                          Svetlana Cebotari

    Nr. 89. Chişinău, 24 ianuarie 2018.