OMFM08/2018
ID intern unic:  374017
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 08
din  15.01.2018
privind aprobarea formularului tipizat
al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit
pentru organizațiile necomerciale
Publicat : 26.01.2018 în Monitorul Oficial Nr. 27-32     art Nr : 94
    MODIFICAT
    OMF39 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.409a; în vigoare 01.03.19
    RMO39 din 02.02.18, MO33-39/02.02.18 pag.208

    În vederea executării prevederilor art.83 alin.(4) din Codul fiscal, precum şi a modificărilor operate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477, art.947),
ORDON:
    1. Se aprobă:
    - formularul tipizat Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (forma ONG17), conform anexei nr.1;
    - Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale, conform anexei nr.2.
    2. Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului aprobat, este perioada fiscală a anului 2017.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                                  Octavian ARMAȘU

    Nr. 08. Chişinău, 15 ianuarie 2018.

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF39 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.409a; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin RMO39 din 02.02.18, MO33-39/02.02.18 pag.208]

    anexa_2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF39 din 27.02.19, MO76-85/01.03.19 art.409a; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin RMO39 din 02.02.18, MO33-39/02.02.18 pag.208]