DPC598/2018
ID intern unic:  374165
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 598
din  06.02.2018
pentru modificarea anexei nr. 2 la Decretul Președintelui
Republicii Moldova nr. 66-VIII din 3 martie 2017
Publicat : 09.02.2018 în Monitorul Oficial Nr. 40-47     art Nr : 116
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. -  Anexa nr. 2 la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 66-VIII din 3 martie 2017 cu privire la constituirea Consiliului Economic pe lîngă Președintele Republicii Moldova va avea următorul cuprins:

 «Anexa nr. 2
la Decretul Președintelui Republicii Moldova
nr. 66-VIII din 3 martie 2017

COMPONENȚA NOMINALĂ
a Consiliului Economic pe lîngă Președintele Republicii Moldova

Președinte
DODON Igor
-
Președinte al Republicii Moldova
Vicepreședinți:
GORELOVA Elena
-

consilier al Președintelui Republicii Moldova

în domeniul economic

PERJU Ion
-

consilier al Președintelui Republicii Moldova

în domeniul agroindustrial și al administrației 

publice

Secretar

ȚURCANU Vitalie
-
economist
Membri:
AGARCOVA Liliana
-

expert în domeniul politicii fiscale și a reglementării

activității de antreprenoriat

BALDOVICI Vladimir
-
„Stayer” SRL
BOICO Mihail
-
„Mitra-Group” SA
BORA Selim
-
 „Summa group” SA
BURȚEVA Olga
-
„Uzina Topaz” SA
CAMINSCHII Dmitrii
-
Fondul „Deep Knowledge Ventures”
CARASENI Mihail
-
„Trans-Oil LTD”
CARP Iurie
-
„Cricova” SA
CECHINA Ecaterina
-
„Bucuria” SA
CIBOTARU Victor
-
BC „Moldindconbank” SA
CIORNÎI Nicolae
-
SC „AMG-Agro Management Grup” SRL
COADĂ Victor
-
„Donaris Vienna Insurance Group”
COJOCARU Vasile
-
„Dragan Group Retail” SRL
CRAPIVCA Igor
-
Clubul oamenilor de afaceri „Timpul”
CRIVCIUN Vladimir
-
expert în domeniul politicii industriale
CUNEV Veaceslav
-
Asociația Națională a companiilor IT din Moldova
DONCEVA Tatiana
-

Direcția generală pentru dezvoltarea economică,

UTA Găgăuzia

FLOREA Vladimir
-
Uniunea transportatorilor și drumarilor
din  Republica  Moldova
GAMOVA Olga
-
Centrul de Inițiative Efective
GOLOVATIUC Vladimir
-
deputat în Parlament
GOLUBCIUC Ștefan
-

Asociația producătorilor de conserve

„Speranța-Con”

GORINCIOI Vitalie
-
Asociația producătorilor și exportatorilor
de fructe „Moldova-Fruct”
GROSU Veaceslav
-
Asociația Investitorilor Străini
ISAYEV Feyruz
-
„Lukoil-Moldova” SRL
KHEYMAN Evgeny
-
ÎCS „Natur-bravo” SA
LEUNTE Galina
-
„Cheie-Tur” SRL
LINTE Carolina
-
Asociația națională a producătorilor de lapte
și produse lactate
LUCHIAN Tamara
-
„Ionel” SA
MĂRGINEANU Gabriel
-
Asociația Patronală a Industriei Turismului
din Republica Moldova
MOGOREANU Nicolae
-
Asociația consumatorilor de energie                                din Moldova
MORARU Liudmila
-
„Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei”
SRL
MORATH Cristian Gunther
-
„Moldretail Group” SRL
PETROVICI Oxana
-
„Alfa-Nistru” SA
ROȘCOVANU Eugen
-
Asociația businessului mic și mijlociu
SECEN Mehmet Barkin
-
„Moldcell” SA
SELEZNIOV Vladimir
-
„Infinitextil” SRL
SIBOV Constantin
-
„Tomai-Vinex” SA
STRATAN Alexandru
-

Institutul Național de Cercetări Economice

al Academiei de Științe a Moldovei

SUFRAI Valeriu
-
„Reconscivil” SRL
TALMACI Leonid
-
ex-guvernator al Băncii Naționale
a  Moldovei
TARLEV Vasile
-
Congresul Național al Industriașilor
și  Antreprenorilor  din  Moldova
TRICOLICI Nicolae
-
„Supraten” SA
TSITSINOVSKII Armen
-
„Arax-Impex” SRL
UNGUREANU Sergiu
-
„Novaservice” SRL
ZAMATOV Iurii
-
„MD-Trans” SRL
ZASAVIȚCHI Ana
-

Asociația patronală „Asociația națională

a restaurantelor și a localurilor de agrement

din Republica Moldova”».


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                   Igor DODON

    Nr. 598-VIII. Chişinău, 6 februarie 2018.